středa 17. září 2014

Haló, slyšíš mě?

Terezka nám začala chodit do školky. Byla tam týden a teď už druhým týdnem zůstává doma - nemocná. Všichni mně varovali, že ten první rok je takový, ale já doufala, že to nepřijde tak brzo. A aby toho nebylo málo, už jsem to chytila já i malý Ondra. A tak se není co divit, že naše modlitby jsou plné proseb o zdraví. Nejen to naše, ale i tatínka, který těm našim nemocem prozatím úspěšně vzdoruje.

Jenže už je to druhý týden a moc velká změna se nekoná. BA co víc, už jsme měli i výjezd na ušní pohotovost v nočních hodinách. Měla bych tedy začít pochybovat, že Bůh poslouchá naše modlitby? Měla bych pochybovat, zda mu na nás vůbec záleží?


Víte, před létem jsem byla na odstranění znamének. Mívám pak i špatné výsledky a jsem vždy ráda, že jsem na to odstranění šla - i když mám záda samou jizvičku. Ale jak se blížily prázdniny a odjezd mimo Prahu, úplně jsem vypustila z hlavy, že bych si měla zavolat na výsledky. Na druhou stranu mám výbornou lékařku, takže jsem věřila, že znaménko je bezpečně pryč. Ale prázdniny skončily a já začala řešit resty a jedním z nich byl i ten, zavolat doktorce....

Jaké bylo mé překvapení a úleva, když jsem se dozvěděla, že znaménko bylo pro jednou naprosto v pořádku. A dozvěděla jsem se to zrovna ve chvíli, kdy jsem si tak říkala, jak je to s těma modlitbami a zdravím..... ha......... že by tu byla souvislost?

Nebojte se, nepřikládám věcem větší váhu, než mohou mít. Jen je to jedna náhoda, která zrovna tak náhodou být nemusí. Vzpomněla jsem si na jedno vyprávění, o chudém muži a boháči, kdy se boháč smál zbožnému chudákovi, který přišel o jedinou kravku, která je živila. K čemu že mu je být pokorný k Pánu, k čemu jsou ty jeho modlitby, když nakonec skončí bez ničeho? Jenže pak se chudák od Boha dozvěděl, že tu noc měla zemřít jeho žena.....
Co tím chci říct? Je to jen zamyšlení nad tím, že naše přání, která vkládáme do modliteb mohou být vyslyšena trošku jinak, než si představujeme. A vůbec to není na škodu věci :-D

A tak se i dál budu modlit a věřit, že Bůh naše modlitby slyší. A jestli a jak je vyplní, to nechám na Něm.

neděle 13. července 2014

ODPUŠTĚNÍ

     Zní to jednoduše, ale je to opravdu tak jednoduché - odpustit? Když mám odpustit svému dítěti nějakou drobnost, odpouští se mi lehce. Ale dokážu stejně lehce odpustit něčí zradu, když jí lituje? Dokážu odpustit něco, co mě opravdu hodně bolelo, trápilo, kvůli čemu jsem vybrečela potoky slz? Něco, co se třeba už ani napravit nedá?

     Nevím.... Nevím, i když doufám, že ano. Mám celkem optimistickou povahu a zapomínám a odpouštím vcelku rychle. Ale zase na druhou stranu - zatím mě nepotkalo nic tak závažného, co by mě srazilo na kolena. Nikdo mi neublížil tolik, že bych musela přemýšlet nad tím, jestli mu dokážu odpustit. Ale může se stát, že nás taková situace potká. A kde jinde máme hledat pomocnou ruku, než v Bibli? Vždyť máme jeden obrovský příklad někoho, kdo dokázal odpustit absolutně všechno - máme Boha, máme Ježíše ...
Daniel 9:9 -  "Náš Pán Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili"

Matouš 6:15 - "Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám"

Lukáš 6:36 - "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec"

Lukáš 6:37 - "Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte
                      a bude vám odpuštěno"

Efezským 4:32 - "Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzáje, tak jako
                           Bůh v Kristu odpustil vám"

Marek 11:25 - " Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte,
                          aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám"

Koloským 3:13 - "Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si
                            navzájem. Tak jako Pán odpoustil vám, odpouštějte i vy".

1Petr 3:8 - "Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní".


A kolikrát mám odpustit? - odpověď najdeme v Matouši 18:15-35.

     Odpouštět není lehké, už proto, že prostě musíme ze své mysli a ze svého srdce dostat myšlenku a vzpomínku, která moc bolí. Ale stojí to za to ... Mně pomáhá věta: "Když může odpouštět Bůh, jakým právem bych si dovolila neodpustit já ...".V tu chvíli si uvědomím, že nemám žádné právo ani povolení druhému neodpustit. Nakonec to do srdce přece přinese úlevu hlavně mně.

pátek 23. května 2014

PŘEDNÁŠKA

  DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA

 

CHARAKTER BOHA A DĚJINY UTRPENÍ


 - SVĚDČÍ ZLO A NESPRAVEDLNOST PRO ČI PROTI   EXISTENCI BOHA?

  -  CO JE PRAMENEM KRUTOSTI A ZLA?

  -  JAK OSOBNĚ A BLÍZCE JE BŮH SPOJEN S UTRPENÍM ČLOVĚKA?

  -  JAK MNOHO BŮH OBĚTOVAL, ABY ČLOVĚK NEZŮSTAL BEZMOCNOU OBĚTÍ ZLA?DATUM:     neděle. 25. 5. 2014

ČAS:     18.00 hod.

 MÍSTO KONÁNÍ:     TYRŠŮV DŮM, ÚJEZD 40,
                                    II vchod, 2. patro (vchod i z Všehrdovy ulice)

  PŘEDNÁŠÍ:      Lonnie Oldag

VSTUP ZDARMA
PO PŘEDNÁŠCE BUDE ČÁST VĚNOVANÁ OTÁZKÁM A ODPOVĚDÍM
INFORMACE, DOTAZY: 777 630 724           to-morrow@volny.cz

středa 14. května 2014

LENOST

Asi před rokem jsem se pustila do důkladnějšího studia Bible, kdy se snažím procházet jednotlivá témata, která mě zajímají a vypisovat si verše, které se jich týkají. Proto se chci i s vámi podělit o některá z nich, třeba vám to může pomoci. Takže půjde vždy o určité téma a seznam veršů, které jsem k němu vyhledala. Určitě nejsou zdaleka všechny a moc by mě potěšilo, když byste objevili další verše a připsali je do diskuze, abych je mohla doplnit do svého "seznámku" :).

Jako první  jsem si vybrala LENOST. Jsou chvíle, kdy se mě toto téma týká opravdu hodně, a tak mi pomáhá "nakopnout" se k činnosti těmito verši:

Přísloví 10:4 - "Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství"

Přísloví 24: 33+34 - "Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a poležíš, najednou
                                 tě jak tulák navštíví nouze, bída tě přepadne jako loupežník"

Přísloví 13:4 - "Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete"

Přísloví 6:6 - "Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned"

Přísloví 19:15 - "Lenost ukolíbá člověka k s pánku, kdo je váhavý, zůstane o hladu"

Kazatel 10:18 - "Pro zahálku se bortí krovy, pro líné ruce teče do domu"

Židům 6:12 - "Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli
                     zaslíbení"

Přísloví 21:5 -"Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jen chudobu"

Přísloví 6:9 - "Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy už se konečně ze snu probudíš?"

Římanům 12:8 - "Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje, kdo rozdává, ať je štědrý, kdo pečuje, ať je 
                         pilný, kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí"

Přísloví 31:27 - "Znamenitá žena na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky"

2.Tesalonickým 3:6 - "Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se
                                 vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které
                                 jste přijali od nás"

2.Tesalonickým 3:11+12 - "Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce, na práci nesáhnou,
                                          ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu
                                          Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací"

Exodus 20:9 - "Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci"

Žalm 128:2 - "Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný" (když budeš Hospodina ctít)

2.Tesalonickým 3:10 - "Kdo nechce pracovat, ať nejí".


Bůh nám o lenosti v Bibli říká opravdu často. Myslím, že nás dost dobře zná :). A tak, pokud budete mít chuť, tady je ještě pár další veršů - Přísloví 12:27, Přísloví 15:19, Přísloví 19:24, Přísloví 20:4, Přísloví 21:25, Přísloví 26:14-16, Efezským 4:28, Přísloví 10:26.

A já si v sobotu, až si budu chtít zase pospat, budu muset připomenout verš z Přísloví 6:9 ... :)

Mějte se pěkně a myslete na mravence :).

Pavla
čtvrtek 17. dubna 2014

PŘEDNÁŠKA

NEUVĚŘITELNÉ DĚJINY DÁVNÉHO BABYLÓNA
    
HISTORII ZNÁME, PROTOŽE SE ODEHRÁLA. DOKÁZAL VŠAK NĚKDO POPSAT HISTORII   DŘÍV, NEŽ SE ODEHRÁLA?
MŮŽE ČLOVĚK IGNOROVAT AUTORA KNIHY, JEŽ DETAILNĚ PŘEDPOVÍDÁ BUDOUCNOST?
A JAK SE HISTORIE BABYLÓNA TÝKÁ OSOBNĚ VÁS A VAŠÍ BUDOUCNOSTI?
  
DATUM:                                         středa  23. 4. 2014
ČAS:                                                18.30 hod.
MÍSTO KONÁNÍ:                          TYRŠŮV DŮM, ÚJEZD 40,
                                                           II. VCHOD, 2. PATRO (vchod též z Všehrdovy ulice)
PŘEDNÁŠÍ:                                     Mike Morrow
VSTUP ZDARMA
PO PŘEDNÁŠCE BUDE ČÁST VĚNOVANÁ OTÁZKÁM A ODPOVĚDÍM                                                                          
INFORMACE, DOTAZY: 777 630 724    to-morrow@volny.cz

středa 9. dubna 2014

POMOCNÁ RUKA

V mém minulém článku jsem psala o tom, jak prožíváme a snažíme se vypořádávat se starostmi, trápeními, bolestmi ... Dnes bych chtěla přidat "pomocnou ruku".

                                                             Obrázek: www.wallcoo.com


Nikdo není na světě sám. Všichni máme Boha, ať už o něj stojíme nebo ne. Ale také máme rodinu, kamarády, přátele, bratry a sestry.
Bůh nám říká jasně, že si máme v těžkých chvílích navzájem pomáhat - ať skutky, slovem anebo někdy stačí druhému jen naslouchat a držet ho za ruku - to je někdy mnohem lepší než stovky slov.
Je třeba se naučit respektovat situaci, která už nastala, nevyptávat se, proč se do takové situace dostal, nevypočítávat, co všechno udělal špatně, co měl udělat jinak ... Sami víme, jak je nepříjemné, když se nám něco stane, a druhý hned zareaguje: "Já to říkal, já to věděl, že to takhle dopadne" ... Pomůže nám to v této chvíli?

 Naučit se být laskavý, ohleduplný a opravdu nápomocný je shrnuto v Římanům 12:15 - "Radujte se s radujícími, plačte s plačícími" a také v Příslovích 25:20 - "Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky".

V Galatským 6:2 je psáno: "Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon". Dnes se moc nenosí všímat si ostatních a pomáhat si. Lidé si většinou řeknou, že mají svých starostí dost, že neví, kam dřív skočit, že toho mají tolik ... Výmluvy, samé výmluvy. Každý z nás v sobě najde dost síly, aby druhému pomohl. A čas? Myslím, že většina z nás si vždycky najde čas na svůj oblíbený seriál, na procházku, na výlet, na chatu, na kino, na .... Takže další výmluva... Jak se říká - když se chce, všechno jde.
V souvislosti s tím jsem si četla básničku, která se jmenuje "Břemena" - a tenhle úryvek se mi hodně líbil:
"Proč se tahat druhým s břemeny? Životem jdou rychleji ti, co nic nenesou a ničím se nezatěžují. Kde jsou dřív v životě? U jeho východu ..."

V 1.Petrovi 3:8 nám Bůh říká: "... buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní".
Není to vždycky jednoduché, pomáhat druhým v jejich trápeních, ale důležitá je snaha. Nedávno jsem slyšela vyprávění o ženě, která vážně onemocněla a skončila v nemocnici. Doma zůstal manžel a dvě malé děti. Otec musel chodit do práce, a tak si kamarádky udělaly harmonogram výpomoci a pravidelně se střídaly v hlídání dětí, vaření, úklidu ... I pro nás by měla být samozřejmost pomoci druhým, pokud je to alespoň trochu možné.

Moc se mi líbí verše v Žalmech 145:8+9 "Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!" Zkusme si příště, až si budeme říkat, že máme svých starostí a trápení dost, a tak máme právo být slepí k ostatním, kteří potřebují pomoci, na tyhle verše vzpomenout. Buďme k sobě navzájem laskaví, dobrotiví a soucitní. Vždyť druhé největší přikázání, které nám Bůh dává, je: "Miluj bližního svého ...".

Krásný den,

Pavla

úterý 18. března 2014

Přednáška - Odsunula moderní věda Boha do oblasti fantazie?


DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA

Odsunula moderní věda Boha do oblasti fantazie? 

Či naopak přináší důkazy o Božské inteligenci?

Stojí všichni vědci proti Bohu? 

Může racionálně uvažující člověk věřit v Boha?

Má obyčejný člověk možnost dopátrat se pravdy?
                                                                                                                                      DATUM:                            středa  19. 3. 2014

ČAS:                                   18.30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:             TYRŠŮV DŮM, ÚJEZD 40,
                                            II. VCHOD, 2. PATRO (vchod též z Všehrdovy ulice)

PŘEDNÁŠÍ:                       Jan Vlček

VSTUP ZDARMA 
PO PŘEDNÁŠCE BUDE ČÁST VĚNOVANÁ OTÁZKÁM A ODPOVĚDÍM                                          
INFORMACE, DOTAZY: 777 630 724  to-morrow@volny.cz

724 122 088  vlcak76@email.cz